Diskuze k připravované novele zákona č. 179/2006 Sb.

pátek 24. června 2016, Kateřina Trokanová

Členové sektorových rad budou diskutovat nad podobou připravované novely zákona 179/2006 Sb.

V termínu 29. 6. 2016 se uskuteční otevřená diskuze členů sektorových rad nad připravovanou novelou zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. Diskuze proběhne v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), 110 00 Praha 1 v čase od 12:00 do 13:30. Diskuze je neveřejná (pouze pro členy sektorových rad, kteří obdrželi pozvánku).

Mgr. Kateřina Trokanová
TREXIMA, spol. s r.o.

Mobil: +420 724 557 731, E-mail: trokanova@trexima.cz

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz